Samorząd Ucziowski

Samorząd Uczniowski
Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu


SPIS TREŚCI:
•    Skład Samorządu Uczniowskiego
•    Kontakt
•    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
•    Regulaminy 
•    Samorząd w praktyce

*******************************

Skład Samorządu Uczniowskiego /ORU/:

Przewodniczący: Judyta Sokołowska
Zastępca przewodniczącego: Piotr Wolski
Zastępca przewodniczącego: Paweł Ćwik
Sekretarz: Alicja Bielat
Skarbnik: Angelika Stadnik

Poczet sztandarowy: Kacper Małecki, Piotr Wolski, Julia Zimnicka,
Anna Łukaszek, Małgorzata Jajko, Julia Chojnacka

Opiekunowie:
mgr Katarzyna Tarkowska, mgr Andrzej Niedziałek
mgr Teresa Wolska, mgr Ewelina Łuczakowska


Kontakt:

Spotkania SU
Członkowie Samorządu Uczniowskiego spotykają się na spotkaniach roboczych  raz w miesiącu w I środę miesią-ca o godzinie 16.30 w sali nr 3.
Każdy uczeń naszej szkoły może przyjść na część otwartą spotkania i przedstawić swój pomysł lub problem.

Dyżur SU
Do dyspozycji uczniów w każdy wtorek w bibliotece szkolnej o godz. 11.50 jest na dyżurze członek SU.

Jeżeli chcesz, to śmiało możesz napisać do nas o tym co Cię nurtuje – postaramy się pomóc:  skrzynka e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Terminy i zadania

Wrzesień

- Powitanie uczniów klas I
- przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
- organizacja dyskoteki z okazji „Dnia chłopaka”      

Październik

przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pomoc w organizacji „Dnia misyjnego”
przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”      

Listopad

    udział w akcji „ Światełko dla Łyczakowa”
    złożenie kwiatów na grobie patrona
    pomoc w  przeprowadzeniu zabawy andrzejkowej      

Grudzień

    udział w przygotowaniu „Spotkania z bajką”
    organizacja i przeprowadzenie „Mikołajek”
    udział w przygotowaniu spotkania opłatkowego dla klas III
    przygotowanie życzeń świątecznych
    odwiedziny w DPS
    udział w akcji „Podziel się sercem, podziel się złotówką”    

Styczeń

    pomoc przy organizacji „Komersu”
    udział w akcji charytatywnej
    udział w akcji społecznej

Luty

    organizacja tzw.„Walentynek”
    prowadzenie „Poczty walentynkowej”  
    udział w akcji społecznej 

Marzec

    organizacja i przeprowadzenie tradycyjnego „Dnia Uśmiechu”
    organizacja „Dnia Kobiet”   

Kwiecień

    przygotowanie życzeń świątecznych
    podjęcie działań upamiętniających rocznicę śmierci Jan Pawła II      

Maj

    udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja     

Czerwiec

    pomoc  w przygotowaniu „Pikniku rodzinnego”
    udział w akcji społecznej 
    Przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu


Regulaminy  / Trochę teorii /

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego


    Regulamin „Niepytajki”

1.    Karnet (zwany umownie „ niepytajka”) uczeń może wykorzystać raz na wybranym przez siebie przedmiocie w wyznaczonym terminie
2.    Po wyznaczonym czasie karnet nie będzie honorowany
3.    Karnet upoważnia ucznia do jednorazowego zwolnienia z odpowiedzi ustnej lub pisemnej  (niezapowiedzianej kartkówki), albo zadania domowego na jednej lekcji
4.    Karnet nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i testów, pokazania zadania domowego w innym dniu        
5.    Karnet jest imienny, a uczeń ma prawo przedstawić go  i oddać nauczycielowi  w momencie wezwania do: odpowiedzi, przedstawienia zadania domowego lub rozpoczęcia niezapowiedzianej kartkówki lub testu
6.    Karnet  jest podpisany przez opiekuna SU


    Regulamin losowania „Szczęśliwego numerku” 
1.    Uczniowie o numerze w dzienniku zajęć edukacyjnych, zgodnym z wylosowanym na dany dzień tzw. „SZCZĘ-ŚLIWYM NUMERKIEM” :
    zwolnieni są z :
    odpowiedzi ustnej z bieżącego materiału
     niezapowiedzianej  kartkówki lub testu
    nie są zwolnieni z:
    przygotowania do  zapowiedzianych prac pisemnych
    przygotowania do zapowiedzianych powtórzeń ustnych z większej części materiału.
    w pozostałych kwestiach , których nie reguluje regulamin losowania „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKU ”, uczniów obowiązują przepisy Statutu Szkoły,
2.    Losowania prowadzą wybrani przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
3.    Komisję nadzorującą poprawny przebieg losowania tworzą: opiekun SU, przedstawiciel grona pedagogicznego i kierownictwa szkoły.  W przypadku nieobecności któregoś z członków komisji nadzorującej, ustalane będzie za-stępstwo. Dopuszcza się przeprowadzenie losowania w obecności  min. 2 członków komisji nadzorującej.
4.    Wyniki losowania umieszczane będą w gablocie  oraz w pokoju nauczycielskim.
5.    „SZCZĘŚLIWY NUMEREK” będzie losowany  w każdy piątek  na przerwie o godz. 11.05
6.    Losowanych będzie 5 numerów, kolejno po jednym na każdy dzień szkolny następnego tygodnia.
7.    Numery wylosowane na dany tydzień są wyłączone z losowania na następne 3 tygodnie.
8.    Posiadanie tzw. „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” w danym dniu dotyczy zwolnienia uczni z przygotowania do za-jęć, odpowiedzi ustnej z bieżącego materiału oraz niezapowiedzianej  kartkówki. Nie dotyczy natomiast  zapo-wiedzianych prac pisemnych oraz zapowiedzianych powtórzeń ustnych z większej partii materiału.


Samorząd w praktyce


Wybory
Walentynki
Wigilia
Dzien uśmiechu