Jan Słomka

Jan Słomka
Patron G
imnazjum nr 2

     Jan Słomka (1842 – 1932)  związany jest ze wsią Dzików koło Tarnobrzega (obecnie osiedle miasta). Pełnił funkcję wójta przez ponad 40 lat. Był wzorowym i światłym gospodarzem - samoukiem, konsekwentnie wdrażającym postęp. Oszczędności inwestował w edukację dzieci. Ziemię traktował z najwyższym szacunkiem – jako matkę karmicielkę.
     Troszczył się o awans cywilizacyjny na wsi. Był inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu życia chłopów. Podejmował działania zmierzające do uświadomienia narodowego chłopów i zmniejszania analfabetyzmu na wsi. Sam uczył dzieci chłopskie, o czym pisze w swoim „Pamiętniku Włościanina” (uczyłem) „czytania , pisania, co niebądź rachunków... „ Był członkiem  komitetu budowy pomnika Bartosza Głowackiego, zabiegał o utworzenie Kasy Zapomogowej.
     W latach 1882 – 1883 wybudował pierwszy we wsi dom murowany, nazwany „kamienicą Słomkową”. Założył kółko rolnicze, które prowadziło sklep spożywczy. W 1883 roku w Krakowie uczestniczył w obchodach 200. rocznicy zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem. Brał udział w uroczystościach złożenia prochów Adama Mickiewicza na Wawelu. W 1894 wszedł do zarządu Kasy Oszczędności i Pożyczek w Tarnobrzegu, założonej przez dra Surowieckiego. W 1990 był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowie, 3 lata później Czytelni Włościańskiej.
     W 1912 roku wydano drukiem  jego „PAMIĘTNIKI WŁOŚCIANINA OD PAŃSZCZYZNY DO CZASÓW DZISIEJSZYCH”. (W 1945 roku ukazało się w Londynie angielskie tłumaczenie dzieła).
Jest to bardzo wartościowy dokument przemian wsi małopolskiej od zniesienia pańszczyzny do połowy okresu międzywojennego. Wnikliwy obraz przemian niemal w każdej dziedzinie życia wsi lasowiackiej – od obyczajów i strojów począwszy, aż po wielka falę budzenia się świadomości narodowej i społecznej.
      Profesor Stanisław Pigoń nazwał Słomkę „malarzem światów zapadających się w przeszłość, stojącym na przełączy wielkich przemian”. W 1929 r. Jan Słomka został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego Złotym Krzyżem Zasługi w dowód uznania za swoją działalność. Świadectwem jego życia jest tablica pamiątkowa odsłonięta w 1977 roku w kościele O.O. Dominikanów.
     Swój system wartości, w którym na pierwszym miejscu była wiara w Boga, przekazał następnym pokoleniom w swojej rodzinie. Testament dla nich stanowiło stwierdzenie, że wiedza jest skarbem i dzięki niej można zaskarbić sobie szacunek ludzi. Potomkowie Jana Słomki byli profesorami  uniwersytetów, są cenionymi za granicą naukowcami.
      Jan Słomka to skromny człowiek, który nigdy nie przypisywał sobie wielkich zasług, choć ich dowody były wyraziste w Dzikowie i Tarnobrzegu.