Grono pedagogiczne

 


 

Język polski

mgr Maria Halat
mgr Barbara Serwan-Kupiec - olinofrenopedagog
mgr Barbara Tarnawska-Badawika
Matematyka

mgr inż. Krystyna Litwin
mgr Katarzyna Małecka
mgr Ewelina Szczytyńska-Rybus

Historia / KOSS

mgr Jolanta Kobyłecka
mgr Grzegorz Kokoszka
mgr Teresa Wolska
mgr Andrzej Niedziałek
Plastyka/Muzyka/Zajęcia Artystyczne


mgr Agnieszka Sudoł

Język angielski

mgr Anna Zych
mgr Damian Kuś
Język niemiecki

mgr Małgorzata Piechota
Ewelina Łuczakowska

Biologia

mgr Agnieszka Wryk
Geografia

mgr Urszula Staniszewska
mgr Jolanta Szajowska

Fizyka

 mgr Sylwester Stopiński
Chemia

mgr Beata Grabowska

Informatyka

mgr Leszek Mazur
mgr Katrarzyna Małecka
Technika

mgr Leszek Mazur

WF

mgr Edmund Korczak
mgr Barbara Moniakowska
mgr Barbara Mortka - trener siatkówki
mgr Andrzej Niedziałek
mgr Artur Szkutnik - trener GOSSM
mgr Michał Szymczak - trener GOSSM
mgr  Maciej Wojnar - trener GOSSM
mgr Piotr Ordon  - trener GOSSM
mgr Kamil Berczyński - trener bramkarzy GOSSM
Katecheza/WDŻ

mgr Barbara Stawarz
mgr Katarzyna Tarkowska

 

Pedagog / Psycholog/Nauczyciel wspomagający


mgr Iwona Bator
mgr Beata Sagan - świetlica
mgr Agnieszka Głaz - oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Paluch - oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Tarkowska - oligofrenopedagog
mgr Anna Morawska - rehabilitant
mgr Ewa Mikula - logopeda
mgr Teresa Czech - surdopedagog
mgr Marta Rębisz - tyflopedagog


Biblioteka/EDB

mgr Teresa Wolska