Biblioteka szkolna

Biblioteka

Biblioteka szkolna zgromadziła 13 200 woluminów, 20 kaset video, 19 pakietów multimedialnych oraz wiele gier dydaktycznych. Zbiory te są ciągle wzbogacane o nowe egzemplarze.

Biblioteka

Na bieżąco prowadzona jest prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży oraz czasopism metodycznych dla nauczycieli.

czytelnia

W przeważającej części księgozbiór biblioteczny stanowi literatura piękna, następnie lektury szkolne oraz literatura popularnonaukowa. Na miejscu - w czytelni uczniowie mogą korzystać z księgozbioru podręcznego tj. encyklopedii i słowników.

w czytelni

Biblioteka prowadzi wśród uczniów szeroką działalność pedagogiczną, której celem jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych. Kolejną formą działalności naszej biblioteki jest organizowanie wystaw, konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi.

ICM

Biblioteka wyposażona jest w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a dzięki zakupowi programu MOL - 2000 zbiory są opracowane w wersji elektronicznej.