Warsztaty profilaktyczne

21 marca uczniowie naszej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez trenera Krzysztofa Pieniążka z Profilaktyki KIER w Krakowie. Pan Krzysztof wyjaśnił uczniom dlaczego i od czego się uzależniamy, zachęcał do brania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Podczas warsztatów poruszony został również temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowych.

Tego dnia odbyło się szkolenie dla rodziców nt. ,,W świecie substancji psychoaktywnych”. Podczas spotkania przedstawiono rodzicom sygnały ostrzegawcze, czyli zachowania młodych ludzi, na które powinni zwrócić uwagę. Zapoznano rodziców w jaki sposób reagować i jak rozmawiać z dzieckiem, które miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Podkreślono rolę prawidłowych relacji między rodzicem a dzieckiem w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym uczniów.

28 marca odbędzie się szkolenie dla nauczycieli n. t. ,,Całkiem inna Nie bajka- używki i inne środki psychoaktywne.

Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Tarnobrzega.