Szkolne koło PCK

Od wielu lat w Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu funkcjonuje Szkolne Koło PCK liczące 30 członków. Opiekę nad kołem sprawują opiekunowie: p. Ewelina Szczytyńska – Rybus i p. Katarzyna Kępińska. Działalność PCK w szkole to istotne wsparcie procesu nauki i wychowania poprzez kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych wśród naszych uczniów. Priorytetem naszych działań jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie, promowanie zdrowego stylu życia oraz uwrażliwienie naszej młodzieży na chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Podczas swojej dotychczasowej działalności organizowaliśmy konkursy i pogadanki na temat zdrowego stylu życia, pokazy udzielania pierwszej pomocy, a także zimowy wypoczynek dla uczniów mniej zamożnych. Przede wszystkim nasza działalność skupia się na zbiórce darów rzeczowych, które przekazujemy za pośrednictwem PCK najbardziej potrzebującym rodzinom. „Zapotrzebowanie na pomoc doraźną jest zawsze większe niż możliwość jego zaspokojenia, a zakres pomocy, jakiej udzielimy, zależy tylko od Twojej hojności"!

 


 walkazglodem_800

 

 

 

 

Walka z Głodem 2012! Aby nikt nie był głodny!!! 

              

               Przez miesiąc październik uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu zrzeszeni w szkolnym kole PCK pod opieką p. Katarzyny Kępińskiej – Polakowskiej prowadzili zbiórkę żywności w ramach przypadającej na 16 października Ogólnopolskiej akcji pt. „Dzień Walki z Głodem”.

„Wiele rodzin z naszego miasta żyje na granicy ubóstwa, a przepaść między osobami zamożnymi i ubogimi staje się coraz większa. Chcielibyśmy otoczyć je opieką, wesprzeć i dać sygnał, ze nie są pozostawione same sobie” – mówi opiekun SK PCK.

-Od dłuższego czasu bezrobocie powoduje pogorszenie sytuacji bytowej wielu rodzin. Cieszy nas zaangażowanie i wrażliwość naszych uczniów oraz potrzeba niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym: próbujmy pomagać najbardziej potrzebującym, nie pozostawajmy obojętni, gdyż oni czekają na naszą życzliwość. Liczy się każda złotówka i każdy artykuł spożywczy.

Takie akcje szkolne koło PCK prowadziło już nie pierwszy raz. Zebrano wiele artykułów żywnościowych. W paczkach oprócz mąki, kaszy, ryżu, makaronu  znalazły się także inne smakołyki.

Akcja młodych tarnobrzeżan to dowód ich dojrzałości i wrażliwości. I choć stanowi kroplę w morzu potrzeb, może się okazać kroplą ratującą życie. To dzięki nim mogliśmy wspomóc kilka najbiedniejszych rodzin z naszego miasta" - mówi opiekun koła. Paczki z żywnością podarowane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu trafiły do biura Zarządu Rejonowego PCK. Ich pracownicy mają bowiem najlepsze rozeznanie w potrzebach rodzin znajdujących się pod ich stałą opieką.