Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe:

16 stycznia  – 29 stycznia 2017

podkarpackie, pomorskie, śląskie, łódzkie, lubelskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia  -18 kwietnia 2017 r.

5.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki

w gimnazjum:

- część humanistyczna

- cześć matematyczno-przyrodnicza

- część językowa

19  kwietnia 2017 r.

20  kwietnia 2017 r.

21  kwietnia 2017 r.

6.

Spotkania wywiadówkowe  z rodzicami

20 września 2016 r. g. 1700

22 listopada 2016 r. g. 1700

21 marca     2017 r. g. 1700

16  maja      2017 r. g.  1700

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychow.

23 czerwca  2017 r.

8.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

9.

Konsultacje dla rodziców

5  października  2016 r.

7 grudnia  2016 r.

11 stycznia   2017 r.

5 kwietnia   2017 r.

7 czerwca   2017 r.

10.

Badania wyników nauczania

-   z języka  polskiego

-    z  historii, KOSS

-   z  matematyki

-   z  języka obcego

-    z  fizyka, chemia

-    z geografii, biologii

Próbny egzamin gimnazjalny

15 listopada  2016 r.

6 grudnia     2016 r.

7 marca        2017 r.

25 marca       2017 r

28 marca       2017 r.

11 kwietnia  2017 r.

Grudzień 2016 r.

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2016

02.05.2017

04.05.2017

05.05.2017

16.06.2017

19-21.04.2017