Nowe perspektywy kształcenia sportowego - Sukcesy i osiągnięcia 2010-11

Spis treści
Nowe perspektywy kształcenia sportowego
Dodatkowe zadania i przedsięwzięcia
Sukcesy i osiągnięcia 2010-11
Sukcesy i osiągnięcia 2012-13
Osiągnięcia sportowe 2009-10
Osiągnięcia sportowe 2010-11
Osiągnięcia sportowe 2011-12
Osiągnięcia sportowe 2012-13
Konkursy
Imprezy

Gimnazjum nr 2
sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów
w roku szkolnym 2010/2011

• Konkursy Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

- laureat z informatyki

- laureat z chemii

- finalista z historii

Jest to najwyższy wynik wśród trzech tarnobrzeskich gimnazjów publicznych w roku szk. 2010/2011

• Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- 5 uczniów otrzymało stypendia naukowe

Jest to największa liczba stypendystów wśród tarnobrzeskich gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011

• Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

- III miejsce w kraju z j. angielskiego – Monika Górska

- IV miejsce w kraju z chemii – Kinga Gorzała

• Ogólnopolski Konkurs ALBUS zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji Szkolnej

- laureat z chemii – Kinga Gorzała

• - wyróżnienie w skali kraju z chemii - Agnieszka Przykaza

- wyróżnienie w skali kraju z fizyki -Beata Kalisz, Paulina Obara

- wyróżnienie w skali kraju z j. angielskiego - Kacper Depowski

• Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Lwiątko"

- wyróżnienie - Agata Piechota

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny"

- wyróżnienie- Agata Piechota

• Miejski Konkurs Matematyczny „Liczba jest istotą rzeczy"

- I miejsce w Tarnobrzegu -Krzysztof Zegzuła

• Miejski konkurs „Dwa symbole miasta" (VII edycja)

- I miejsce w Tarnobrzegu w kategorii literackiej - Agata Piechota

Miejski Konkurs Językowy „Słowo się rzekło"

- I miejsce w Tarnobrzegu -Agata Piechota

- II miejsce w Tarnobrzegu -Zuzanna Mazur

• Miejskie Dyktando dla Dzieci i Młodzieży

- II miejsce w Tarnobrzegu -Paulina Obara

- III miejsce w Tarnobrzegu - Agata Piechota

• Powiatowy Konkurs Matematyczny „Czar Par"

- II miejsce w powiecie – uczniowie Gimnazjum nr 2

• Samorządowy Konkurs „8 Wspaniałych"

- laureatka -Anita Baca