Nowe perspektywy kształcenia sportowego - Dodatkowe zadania

Spis treści
Nowe perspektywy kształcenia sportowego
Dodatkowe zadania i przedsięwzięcia
Sukcesy i osiągnięcia 2010-11
Sukcesy i osiągnięcia 2012-13
Osiągnięcia sportowe 2009-10
Osiągnięcia sportowe 2010-11
Osiągnięcia sportowe 2011-12
Osiągnięcia sportowe 2012-13
Konkursy
Imprezy

   

 

Gimnazjum nr 2
dodatkowe zadania i przedsięwzięcia
poszerzające obszar dydaktyczny i wychowawczy szkoły

1. Współpraca międzynarodowa

Projekt Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowany w latach 2008 – 2010 we współpracy z Hiszpanią i Sycylią.

Obecnie przygotowujemy dwa kolejne projekty:

- Comenius Partnerskie Projekty Szkół – współpraca z Grecją, Francją, Turcją i Bułgarią, temat projektu „Życie pasją naznaczone"

- Comenius Regio – lokalna grupa partnerska, w skład której wchodzi Urząd Miasta Tarnobrzeg, Gimnazjum nr 2 oraz Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg". Będzie ona współpracować z podobną grupą partnerską z Hiszpanii -tematyka projektu dotyczy profilaktyki uzależnień.

2. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- 2009/2010 – 10 stypendystów

- 2010/2011 – 5 stypendystów

Jest to największa liczba stypendystów wśród tarnobrzeskich gimnazjów

3. Realizacja programu Inrerblok

Innowacyjny program praktycznej nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych - w czasie dodatkowych zajęć uczniowie przeprowadzają eksperymenty naukowe, rozwiązują problemy badawcze, projektują i budują prototypy urządzeń technicznych.

4. Realizacja projektu edukacyjnego FENIKS – we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

Jest to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauki fizyki; uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: wykładach, pokazach, ćwiczeniach laboratoryjnych i konkursach fizycznych

5. „Szkoła Odkrywców Talentów" – Certyfikat uzyskany w 2011 roku

6. „Szkoła Promująca Zdrowie" – Wojewódzki Certyfikat uzyskany w 2009 roku. Obecnie staramy się o Certyfikat Krajowy.