Szkolna Osobowość Roku

Piękną i długą tradycją Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu stał się plebiscyt na Szkolną Osobowość Roku. Kiedy 14 lat temu szkoła otrzymała imię wspaniałego tarnobrzeżanina, Jana Słomki, rodzina patrona wystąpiła z inicjatywą zorganizowania plebiscytu, który będzie prezentacją uczniowskich osobowości. Szkolną Osobowością Roku może stać się uczeń klasy III, który w swoim postępowaniu kieruje się „dobrymi obyczajami”, czyli wzorcami postępowania nakreślonymi przez Jana Słomkę w swoich pamiętnikach.
W tym roku odbyła się już XIII edycja plebiscytu. Kapituła wyróżnienia zakwalifikowała do finału czworo uczniów: Adrian Bogdan, Natalia Janowska, Patrycja Pacholska, Monika Zbyrad.

Dnia 2 czerwca 2017 roku wybrano Monikę Zbyrad Szkolną Osobowością Roku .