Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną a dokładnie 22 kwietnia. Celem tego dnia jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwach poszczególnych krajów. Dzień Ziemi ma uświadomić młodym mieszkańcom , jak kruchy jest ekosystem ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. Z tej to okazji w poniedziałek  w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca promowania ekologicznych zachowań. W przygotowaniu pomogli uczniowie klasy IA. Młodzież wysłuchała historii powstania i ustanowienia Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dowiedziała się  jak powstała nasza planeta. Rok 2017 to rok poświęcony bioróżnorodności a tegorocznym obchodom w Polsce przyświeca hasło „ W kierunku natury”. W Dniu Ziemi  ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że  wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko.

dzienziemi17_1024